BALONAUTA (THE BALLOONATIC) reż. Edward F. Cline, Buster Keaton, USA, 1923, 22’

Nie tak śmieszny i oryginalny jak słynny „Generał”, ale pełen znakomitych gagów, w których Keaton – jak zwykle z kamienną twarzą – pokazuje oblicza ofermy i supermena. Zainteresowany balonowymi lotami pada ofiarą swej nierozważności, by odbyć pełną przygód, traperską podróż razem z piękną kobietą.

BEZCENNA GŁOWA (BEZCENNAJA GOŁOWA) reż. Borys Barnet, ZSRR, 1942, 29’

 Sowiecki film propagandowy wchodzący w skład „Almanachu wojennego nr 10”. W 1942 roku miał on pokazywać bohaterstwo polskich partyzantów (tytułowa „Bezcenna głowa” to niejaki Józef Grochowski – watażka wysadzający faszystowskie fabryki, za którego głowę Niemcy wyznaczyli pokaźną nagrodę.
Obok doskonałej reżyserii zwraca uwagę stereotyp w pokazaniu realiów okupacji w Polsce i polaryzacji polskiego spłeczeństwa. Wszystko idealnie podporządkowane propagandzie w poszukiwaniu każdego sojusznika.

BITWA O SAN PIETRO (SAN PIETRO) reż. John Huston, USA 1945, 29’

Niezwykle przejmujący dokument wojenny  poświęcony odwadze i zmaganiom  żołnierzy amerykańskich podczas wstępnej kampanii włoskiej w okresie październik – grudzień 1943 roku. Zdobycie San Pietro – małego miasteczka w Apeninachm, w połowie drogi między Neapolem a Rzymem, było dla V Armii Amerykańskiej próbką tego, co czekało Polaków rok później pod Monte Casino. Z materiałów nakręconych przez operatorów frontowych John Huston zmontował film o zniszczeniach w miasteczku, przygotowaniu kampanii, ofiarach i odradzaniu się życia w San Pietro.

CARGO Z JAMAJKI (CARGO FROM JAMAICA) reż. Basil Wright, Wielka Brytania, 1933, 8’ 

Prosty, klasyczny, obywający się bez dialogów i komentarza dokument Basila Wrighta wyprodukowany przez Johna Griersona („Połów śledzi”) opowiadający o zbiorze bananów na Jamaice, ich załadunku na statek i dystrybucji w Europie.

CYGAN WIELKIEGO MIASTA (GROSSTAD-ZIGEUNER) reż. Laszlo Moholy-Nagy, Niemcy, 1932, 12’

       Unikalny, niemy dokument zrealizowany w Niemczech, poświęcony życiu i obyczajom cygańskiego taboru, który zatrzymał się na peryferiach miasta. Moholy-Nagy, malarz, rzeźbiarz, fotografik zainteresowany „sztukami światła” realizował dokumentalne impresje poświęcone architekturze i aglomeracjom europejskim. „Cygan” jest w jego dorobku tego oryginalnego eksperymentatora wnikliwym studium życia cygańskiej społeczności, odsłaniającym jej najbardziej egzotyczne aspekty. Na specjalną uwagę zasługują doskonałe zdjęcia.